Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia
ASOCIATIA PERSOANELOR CU  HANDICAP DIN OLTENIA
Bd. Republicii, bl. 25, sc. 2, ap. 6,
tel. 0353 404 437
Debutul activitatilor in cadrul Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia  a constat in infiintarea clubului "Per aspera ad Astra" iar incepand din ianuarie 2013 s-a continuat furnizarea de servicii sociale in cadrul "Centrului de zi Christian" in parteneriat cu Primaria mun. Tg Jiu, situat in str. Mioritei nr. 5, Tg-Jiu. Astfel persoanele cu handicap din judetul Gorj au acum un loc und se pot intalni , pot socializa , isi pot petrece timpul in mod cat mai placut si cat mai util.Deviza noastra: "Pentru o Societate Incluziva". Va asteptam sa fiti alaturi de noi
APHO pe Facebook
Va rugam selectati luna si anul pentru care doriti informatii
Centrul de zi Christian
Evenimente desfasurate  cu regularitate lunar ...
ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN OLTENIA
CENTRUL DE ZI „CHRISTIAN”
                          Str. Mioriţei,Nr. 5, Loc. Tg-Jiu, jud.Gorj

RAPORT  DE ACTIVITĂŢI DERULATE LUNAR
Informare ?i consiliere sociala Centrul Christian a informat beneficiarii în luna ianuarie cu privire la încadrarea pe pia?a muncii.
        Persoanele cu handicap pot fi încadrate în munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.
         Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.
       Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara înmultit cu numarul de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat.
       Fac exceptie institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala.
       Fac exceptie unitatile protejate înfiintate în cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vânzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective.
        Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.
Consiliere psihologica În luna ianuarie, departamentul de Psihologie, din cadrul Centrului de zi „Christian” ?i-a propus abordarea pentru consilierea de grup, a temei cu titlul "Daca ar fi sa privesti in urma ce ai schimba la viata ta ".
        Dezbaterea a început prin a defini participan?ilor notiunea de „regret” , dar si prin a exemplifica cate un regret personal, în scopul destinderii emo?ionale ?i empatizarii.
         Membrii participan?i la dezbatere au enumerat drept regrete, urmatoarele: neîmparta?irea sentimentelor de dragoste fa?a de o persoana pe care o iubea în secret; frica de asumare a unor riscuri; neînvingerea temerilor; neexploatarea pasiunilor, hobbyurilor sau talentelor; neiertarea gre?elilor unor persoane; neaprecierea parintilor, fra?ilor, surorilor, etc.
         În via?a regretele nu î?i au locul, tot ceea ce facem trebuie facut cu sufletul ?i cu dorin?a exaltanta de a realiaza respectivul lucru. Însa de multe ori, se întâmpla sa avem regrete, în urma faptelor noastre pe care le-am facut constrân?i de vârsta, situa?ie, etc.
Socializare ?i petrecerea
timpului liber
Centrul Christian a realizat  pentru beneficiari urmatoarele activita?i:
Curs de chitara
Joc remi, ?ah, table
Joc tenis de masa, joc de biliard
Zi de film în fiecare vineri
Centrul  Christian în colaborare cu ?coala Gimnaziala Pompiliu Marcea din Municipiul Tg-Jiu, a celebrat 167 de ani de la na?terea marelui poet român Mihai Eminescu.
Elevii ?colii gimnaziale au pregatit pentru beneficiarii prezen?i la activitate o scurta prezentare bibliografica a operelor literare ale poetului, dar ?i un program în care au recitat cele mai cunoscute opere ale lui Mihai Eminescu.
În 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire - Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfaptuirii statului na?ional unitar român.
La Centrul ,,Christian” am sarbatorit acest eveniment prin prezentari bibliografice a acelor evenimente în scopul de a le readuce aminte persoanelor prezente cat sacrificiu a facut poporul român pentru a fi astazi un stat unit.
Am purtat discu?ii libere despre acea perioada cu informa?ii de baza ?i pareri, iar la sfâr?it am format Hora Unirii împreuna cu beneficiarii care de fiecare data  sunt bucuro?i sa participe la activita?ile organizate.
Activitati socio-culturale si  ocupationale Beneficiarii Centrului de zi Christian au participat la urmatoarele activita?i în cursul luni ianuarie:
Activitate de traforaj si pirogravura
Activitate de origami
Activitate de pictura pe scoarta de copac
Activitati de utilizare a  calculatorului si comunicare prin   reteaua de internet Centrul de zi Christian a realizat urmatoarele activita?i  pentru beneficiarii care frecventeaza loca?ia noastra privind urmatoarele teme :
Traducerea textelor cu ajutorul pagini web Google Translator ;
Microsoft Acces no?iuni de baza in crearea Bazelor de data
Realizarea felicitarilor cu peisaje de iarna cu ajutorul programului Corel Drow

No?iuni generale de folosire a programului Microsoft Office PowerPoint
Activitati de gimnastica si
exerci?ii fizice
Dezvoltarea si mentinerea unei stari optime de sanatate
Favorizarea proceselor de crestere si realizarea unei dezvoltari fizice armonioase
Formarea capacitatii si a unei frecvente de practicare sistematica a exercitilor fizice ca o component de baza a stilului de viata modern, pozitiv, favorabil  al sanatatii.
Jocuri sportive - interactive - distractive
Prevenirea si corectarea atitudinilor deficitare si recuperarea sechelelor post traumatice si a celor cauzate de unele boli.
      6.   Ora de aerobic ?i gimnastica ritmica.