Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia
ASOCIATIA PERSOANELOR CU  HANDICAP DIN OLTENIA
Bd. Republicii, bl. 25, sc. 2, ap. 6,
tel. 0353 404 437
Debutul activitatilor in cadrul Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia  a constat in infiintarea clubului "Per aspera ad Astra" iar incepand din ianuarie 2013 s-a continuat furnizarea de servicii sociale in cadrul "Centrului de zi Christian" in parteneriat cu Primaria mun. Tg Jiu, situat in str. Mioritei nr. 5, Tg-Jiu. Astfel persoanele cu handicap din judetul Gorj au acum un loc und se pot intalni , pot socializa , isi pot petrece timpul in mod cat mai placut si cat mai util.Deviza noastra: "Pentru o Societate Incluziva". Va asteptam sa fiti alaturi de noi
APHO pe Facebook
Va rugam selectati luna si anul pentru care doriti informatii
Centrul de zi Christian
Evenimente iulie 2013

SUCURSALA TERITORIALA
GORJ A COLEGIULUI
NATIONAL AL ASISTENTILOR
SOCIALI
Ón parteneriat cu
Centrul de zi Christian Tg. - Jiu
Asociatia Vasiliada Tg. - Jiu
Universitatea din Petrosani,
Facultatea de Stiinte, Departamentul de Stiinte Socio-Umane, Specializarea Asistenta Sociala
CNASR Hunedoara


ASPECTE REFERITOARE
LA SERVICIILE SOCIALE
DIN JUDETUL
GORJ

03 IULIE 2013
TG-JIU


PROGRAM
EVENIMENT
03.07.2013

Serviciile sociale sunt extrem de diversificate şi se adresează unor categorii diferite de potenţiali beneficiari. Ele se  adaptează la nevoile în continuă schimbare ale utilizatorilor de servicii.
Clasificare:
•servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei servicii de îngrijire personală,
•de recuperare/ reabilitare,
•de inserţie/ reinserţie socială
După locul de acordare, serviciile sociale se asigură:
•la domiciliul beneficiarului;
•în centre de zi;
•în centre rezidenţiale;
•la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
•în comunitate.

10.00-12.00 Vizitarea Centrului
Christian
12:00-14.00 Vizitarea
Penitenciarului Tg. - Jiu
14.30-15.00 Pauza de cafea
15.00-16.45 Asociatia Vasiliada
Workshop interactiv
,, Aspecte referitoare  la serviciile sociale din Gorj”
Moderatori:
Lect. univ. dr. Felicia Andrioni, Asist. social Cristina Ciucur
16:45 - 17:00 ConcluziiServicii oferite:
Øcopilului şi / sau familiei,
Øpersoanelor cu dizabilităţi,
Øpersoanelor vârstnice,
Øvictimelor violenţei în familie,
Øpersoanelor fără adăpost,
Øpersoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri
Øvictimelor traficului de persoane,
Øpersoanelor private de libertate,
Øpersoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune,
Øpersoanelor cu afecţiuni psihice,
Øpersoanelor din comunităţi izolate,
Øşomerilor de lungă durată,
Øservicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor.
OFERTA EDUCATIONALA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

În societatea de azi, pentru persoanele cu dizabilități e destul de dificil să se integreze în societate și să găsească un loc de muncă, din cauza barierelor impuse de anumite prejudecăți. Tocmai de aceea, proiectul EUPD -EDUCAȚIE UNIVERSITARĂ PENTRU  PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, oferă persoanelor cu probleme de sănătate, șansa de a urma cursurile unei facultăți. Se dorește implementarea unui program integrat prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de mentorat educațional, având acces la educație superioară în cele 3 universități partenere, precum și burse în cazul persoanelor cu dificultăți. Materialele de curs vor fi puse la dispoziție in funcție de tipul si gradul de handicap al potențialilor studenți,vor putea fi puse la dispoziție și prin sistemul E-learning, pentru cei ce nu se pot deplasa. Accesul la învătământul  superior se face inclusiv prin utilizarea tehnologiilor TIC. În situațiile statistice ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, figurează 100.000 de persoane cu vârsta între 18-34 de ani - grupul țintă spre care se îndreaptă oferta educațională a celor 3 universități partenere.
•Universitățile partenere ale proiectului sunt :
-Universitatea ’’Valahia’’ din Târgovişte
-Universitatea ’’Lucian Blaga’’ Sibiu
-Universitatea ’’Dunarea de jos’’ Galaţi
La Universitatea ’’Valahia’’ din Târgovişte, exista un grup de cinci  studenți anul II,  și doi studenți în anul III din Tg-Jiu,care s-au integrat foarte bine în mediul universitar, au obținut calificative bune, și au terminat exemplar primul an.


Mentoratul educaţional
Nevoile educaţionale ale persoanelor cu dizabilităţi sunt multiple şi diferite, ele având ca şi punct de plecare limitarea funcţională. Rolul mentorului este de a asigura asistenţa pe parcursul procesului educaţional în utilizarea noilor instrumente şi metodologii de lucru, studentul cu dizabilităţi beneficiind prin contribuţia mentorului la dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor. Aceşti mentori, asigură asistenţa studenţilor în utilizarea instrumentelor TIC şi facilitează accesul la resursele educaţionale prin strângerea informaţiilor despre necesitatea convertirii materialelor de studiu în format accesibil, având  totodată rolul de a îndruma şi a asista cadrele didactice în ceea ce priveşte adaptarea formei de predare şi evaluare, precum şi instruirea acestora în utilizarea e-learning.
Platforma e-learning
Există multiple forme de dizabilitate ce fac imposibilă deplasarea sau accesul la resurse educaţionale în mediul universitar, iar în mediul universitar, apar dificultăţi în ceea ce priveşte forma de predare şi evaluare, deoarece cadrele didactice se confruntă cu multiple situaţii în care nu ştiu să stabilească alternative educaţionale în raport cu dizabilitatea fiecărui student.
Astfel, prin aplicarea sistemului E-learning se va crea un mediu educaţional virtual ce va crea oportunitatea dobândirii a aceloraşi noţiuni predate în mediul real, iar evaluarea rezultatelor va fi realizată mai uşor, studentul cu dizabilităţi va beneficia de avantajele aceluiaşi proces de educaţie, dar într-o formă care compensează incapacităţile produse de dizabilitate.
Finalitatea proiectului constă în implementarea unui program integrat, prin care persoanele cu dizabilităţi vor beneficia de mentorat educaţional şi instruire, pentru a utiliza platforma de e-learning care să le ofere doritorilor accesul la învăţământ superior în cele trei universităţi partenere, precum şi de burse, în cazul persoanelor cu dificultăţi/vulnerabile.