ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN OLTENIA ;)
Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia
Bd. Republicii, bl. 25, sc. 2, ap. 6,
tel. 0353 404 437
APHO pe Facebook
Debutul activitatilor in cadrul Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Oltenia  a constat in infiintarea clubului "Per aspera ad Astra" iar incepand din ianuarie 2013 s-a continuat furnizarea de servicii sociale in cadrul "Centrului de zi Christian" in parteneriat cu Primaria mun. Tg Jiu, situat in str. Mioritei nr. 5, Tg-Jiu. Astfel persoanele cu handicap din judetul Gorj au acum un loc und se pot intalni , pot socializa , isi pot petrece timpul in mod cat mai placut si cat mai util.Deviza noastra: "Pentru o Societate Incluziva". Va asteptam sa fiti alaturi de noi
Legislatie
Legislatie
DESCARCA
Descarca legislatia care te intereseaza        >>> ORDINE
ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
ORDIN Nr. 1261/2016 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 874/554/2016 din 26 aprilie 2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 138/2016 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013
DESCARCA
ORDIN nr. 61 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități pentru anul 2016
DESCARCA
Portal legislativ
ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
DESCARCA
ORDIN nr. 2272 din 30 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DESCARCA
ORDIN nr. 399 din 27 februarie 2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000”
DESCARCA
ORDIN nr. 1950 din 13 decembrie 2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
DESCARCA
ORDIN nr. 2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 1645 din 30 noiembrie 2010 pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 1372 din 29 septembrie 2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate
DESCARCA
ORDIN nr. 468/2009 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DESCARCA
ORDIN nr. 590 din 12 noiembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DESCARCA
DESCARCA
DESCARCA
ORDIN nr. 319 din 2 octombrie 2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav
Ordin nr. 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia