Page 7 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

7
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
Î
n fiecare an, în data de 3 decembrie,
este marcată Ziua Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi. Aceasta
data a fost stabilită ȋn 1992, de Adunarea Generală
a ONU, pentru a motive populaţia să ȋnţeleagă efec-
tele dizabilităţilor şi pentru a combate discrimiarea.
ONU doreşte ca ȋntreaga lume să devină mai
responsabilă ȋn ceea ce priveşte integrarea persoa-
nelor cu dizabilităţi.
Aproximativ 15% din populaţia lumii suferă
de un handicap, conformunui raport al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii.
Prin dizabilitățile de natură fizică, afectivă
sau cognitivă, această categorie socială este supu-
să efectului etichetării, atribuirii stereotipului și a
imposibilității de a beneficia de facilitățile oferite
de comunitate. Ziua Internatională a Persoanelor
cu Handicap are ca obiectiv promovarea înțelegerii
problemelor legate de handicap și mobilizarea
susținerii demnității, drepturilor și bunăstării per-
soanelor cu handicap. Prin aceasta se încearcă, de
asemenea, sensibilizarea opiniei publice cu privire
la avantajele care ar rezulta din integrarea persoa-
nelor cu handicap în fiecare aspect al vieții politice,
sociale, economice și culturale.
Importanța conștientizării opiniei publice
privitor la nevoia imperativă în acordarea de șanse
egale privind desfășurarea vieții în comunitate are
drept scop interacțiunea directă dintre populația
nonclinică și persoanele cu dizabilități.
Una dintre principalele probleme ale acestei
categorii de persoane constă în senzația de izola-
re pe care o resimt acut, fapt pentru care în primă
instanță se încearcă prevenirea unor astfel de sen-
timente și de excluderea dizabilității prin punerea
în valoare a calităților umane pe care aceștia le au.
În această zi, dincolo de alte semnificații, este
un miment al recunoașterii meritelor, abilităților,
talentelor, dar totodată în această zi persoanele cu
dizabilități au oportunitatea de a fi recunoscuți ca și
indivizi care contribuie la viața socială in md activ.
Respectarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități de a se bucura de normalitate și de a
aduce un plus de informație din sfera și perspecti-
va acestora ajută la înlocuirea prejudecăților sau la
producerea unei schimbări de mentalitate privind
persoanele din jur.
În dorinţa promovării unei atitudini compre-
hensive asupra problemelor legate de handicap,
precum şi mobilizarea comunităţii în vederea sus-
ţinerii demnităţii, drepturilor şi bunăstării persoa-
nelor cu handicap urmărimcrearea unei comunități
responsabile, pozitive la nevoile acestei categorii.
Percepţiile greşite se nasc demulte ori pentru
că tindem să ne creăm anumite credinţe faţă de cei-
lalţi sau să proiectăm asupra lor lucruri pe care, în
subconştient, le simţim faţă de noi.
Percepţiile greşite vin din lentilele pe care le
purtăm şi ceea ce alegem să vedem prin ele, pentru
că (deşi poate părea ciudat), de multe ori, noi ale-
gem ce vedem.
Cu timpul, datorită interacţiunilor cu persoa-
nele cu dizabilități realizăm că fiecare dintre aceștia
sunt oameni care își doresc să aducă un aport la
viața colectivă, care au dorințe la fel de firești ca toți
ceilalți și care deși trăiesc condiționați de anumite
lipsuri sau restricții își permit să viseze și să aibă
aspriratii de viitor. Multe dintre aceste persoanele
au reușit să aibă cariere de succes fiind primii care
au putut demonta zidurile marginalizării sau cele
ale discriminarii.
Pragul cel mai greu peste care persoanele cu
dizabilități trebuie să treacă zilnic este acela de a
înţelege că ei sunt cei care trebuie să se aprecieze
pe sine. În alţi termeni, am putea vorbi de nevoia
primară de a fi iubit, pitită aici în spatele nevoii de
atenţie şi valorizare.
Credem, cu tărie că avem o nevoie acută
de curaj şi determinare pentru a ne avânta zilnic
în ceea ce mulți dintre noi numim viață, de accea
avem nevoie de astfel de zile în care să îi facem
vizibili pe acești oameni în sfera socială.
Semnificaţia zilei de 3 Decembrie,
Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
C redem cu tărie că avem o nevoie acută de curaj şi determinare pentru a ne avânta
zilnic în ceea ce mulţi dintre noi numim viaţă, de accea avem nevoie de astfel de zile în care
să îi facem vizibili pe acești oameni în sfera socială.