Page 6 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

6
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
Nu pot merge,
Totuși am sentimente,
Nu pot vedea,
Totuși pot gândi,
Chiar dacă nu aud,
Vreau, totuși, să comunic,
De ce oamenii mă consideră inutil și ne-
putincios, Deși privesc lumea ca toți ceilalți ?
Acestă poezie vorbește în numele a mi-
lioane de copii și adulți cu dizabilități din în-
treaga lume. Mulți dintre ei înfruntă discrimi-
narea în fiecare zi. Calitățile lor sunt neglijate
și capacitățile lor subestimate. Ei nu primesc
educația și îngrijirea medicală de care au nevoie
și sunt excluși de la activitățile comunității.
Te-ai simțit vreodată exclus ? Copii și
adulții cu deficiențe vizuale, intelectuale, loco-
motorii sau de auz se simt foarte des excluși.
Sunt multe obstacole care îi împiedică să fie la
fel ca ceilalți și majoritatea acestor obstacole
sunt impuse de societate. Un copil care folosește
un scaun cu rotile își dorește, la fel de mult ca și
ceilalți, să meargă la școală. Însă el nu va putea
face acest lucru pentru că școala nu este dotată
cu rampă sau pentru că directorul școlii sau pro-
fesorii nu manifestă nici un fel de sprijin. Pentru
ca fiecare să fie inclus în societate, mentalitățile
trebuie schimbate.
“A avea o dizabilitate nu este un lucru rău.
Poate fi ceva de care să fii mândru. Toți suntem
diferiți și toți avem ABILITĂȚI diferite. Fieca-
re copil poate fi ambasadorul propriei familii,
școli sau comunități. Fiecare dintre noi are idei,
experiențe și abilități care pot servi oricui.” Fie-
care persoană din lume arată diferit și are idei
diferite, experiențe diferite, obiceiuri și abilități
diferite. Am învățat că diferențele creează noi
posibilități, noi speranțe, noi vise și noi prieteni.
Schimbarea mentalităților este de fapt
scopul pentru care a fost creată Convenția Drep-
turilor Persoanelor cu Dizabilități. Acest acord
internațional solicită guvernele din toată lumea
să sprijine drepturile copiilor și adulților cu
dizabilități.
Drepturile copiilor cu dizabilități sunt
aceleași cu ale tuturor copiilor. Oamenii trebuie
să ia la cunoștință această Convenție și să ia mă-
suri pentru ca fiecare să fie integrat în societate.
Convenția este instrumentul care asigu-
ră mijloacele necesare exercitării drepturilor
persoanelor cu dizabilități. Poate îndeplini vise,
oferind șanse egale de a merge la școală sau de
a participa la diverse activități. Toți oamenii
trebuie să ajute persoanele cu dizabilități să fie
mobile, să comunice, indiferent de dizabilitatea
pe care o au. Este datoria noastră de cetățeni să
contribuim.
Ești un cetățean, un membru al familiei
și al comunității, deci contribuția ta este foarte
importantă.
Cum schimbăm mentalităţile?
Fiecare persoană din lume arată diferit și are idei diferite, experienţe diferite,
obiceiuri și abilităţi diferite. Am învăţat că diferenţele creează noi posibilităţi, noi
speranţe, noi vise și noi prieteni.
Prof. Doina BAIU