Page 5 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

5
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
P
roblematica dizabilităţii este, pe de
o parte, extrem de complexă şi pe
de altă parte, una dinamică.
Foarte puţine lucruri în viaţă te pregătesc
să faci faţa acelor sentimente puternice care te
copleşesc când eşti tulburat din cauza unei prob-
leme grave de sănătate.
Unul dintre cele mai dureroase momente
din viaţă este cel al aflării că propriul copil sufe-
ră de o boală cronică ce poate duce la invaliditate
sau lasă pentru totdeauna sechele grave asupra
lui. Acelaşi lucru îl simte şi persoana în cauză în
momentul conştientizării acestei situaţii. Părinţii
îşi regândesc planurile de viitor, încep acomoda-
rea emoţională şi caută orice informaţii folositoa-
re care i-ar ajuta să le confere o oarecare sigu-
ranţă. Pentru tine, cel care ai o dizabilitate, este
indicat să lupţi cu propria suferinţa, să nu te laşi
deznădăjduit şi să înveţi să-ţi modelezi persona-
litatea. Ai dreptul la o viaţă demnă, să te afirmi,
să-ţi conştientizezi propria existenţă şi activitate
şi să-ţi trăieşti cu intensitate şi satisfacţie cele mai
mici realizări.
Ţi-ai pierdut orice nădejde, eşti disperat sau
trist de situaţia în care eşti. Aici am fost şi eu, sunt
şi alţii şi trenul nu se opreşte în gara „fără dizabi-
litate”. Am învăţat prin suferinţele proprii că poţi
deschide noi perspective atât pentru tine cât şi
pentru cei de lângă tine, şi mă refer la motivaţie,
optimism, speranţa, resorturi interne şi nădejde
care se pot transforma în acţiuni, iar prin ele poţi
aduce lucruri minunate pentru cei asemenea ţie.
Nu mi-am propus aici să vă vorbesc despre
lipsuri, deficienţe şi nădejdi pierdute, le cunoaş-
tem şi le dorim îndepărtate de către cei care prin
forţa politică şi legislativă le pot face ci aş vrea să
aduc un cuvânt de încurajare. Dacă ai o dizabilita-
te, oricare ar fi ea, printr-un îndemn, o faptă sau
dezvoltând un serviciu pentru cei ca tine, înseam-
nă că ai reuşit să aduci o schimbare prin interme-
diul căreia calitatea de viaţă a celor de lângă tine
este una mai mare. Dacă eşti un simplu spectator
şi priveşti scena celor cu dizabilităţi, te încura-
jez ca atunci când întâlneşti o persoană care are
o dizabilitate, să te apropie fără să te stânjeneşti,
să nu-ţi spui că nu e treaba ta sau ce aş avea de
câştigat dacă fac ceva, pentru că e o datorie mora-
lă, să ne aplecăm şi să întrebăm... ce aş putea face
pentru tine? Este unanim acceptat ca dizabilitatea se
manifestă sub formă de restricţii, limitări, impo-
sibilitatea de a realiza o activitate într-o manieră
considerată normală pentru fiinţa umană. La fel
de înţeles este faptul că, fie că vorbim de accesibi-
litate, participare la viaţa publică, egalitate şi eli-
minarea discriminării, ocuparea forţei de muncă,
educaţie şi formare profesională, protecţie socială
şi sănătate este necesară realizarea unei reforme
care să armonizeze legislaţia europeană cu cea
naţională, transpunerea în realitatea contextului
în care ne manifestăm, prin resurse umane capa-
citate de motivaţii intrinseci.
Le mulţumesc tuturor celor care au crezut
în acest vis, numit Centrul de zi „Christian”, o re-
sursă şi un mediu propice dezvoltării fiecărei per-
soane care îi deschide uşa.
Mircea ANDREI
Președinte, Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia
Director general adjunct asistență socială, DGASPC - GORJ
Dizabilitatea şi condiţia umană
Pentru tine, cel care ai o dizabilitate, este indicat să lupţi cu propria suferinţa, să nu te laşi
deznădăjduit şi să înveţi să-ţi modelezi personalitatea. Ai dreptul să vieţuieşti, să te afirmi, să-ţi con-
ştientizezi propria existenţă şi activitate şi să-ţi trăieşti cu intensitate şi satisfacţie cele mai mici realizări.