Page 4 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

4
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
E
xistă printre noi persoane care
au o abilitate în minus fie ea fizi-
că, mentală, locomotorie sau de
adaptare socială. Cu aceste persoane cu dizabi-
lităţi, de multe ori solitare, suntem astăzi soli-
dari, de Ziua lor Internaţională. Cu regret con-
stat că însăşi lipsa incluziunii este o dizabilitate
a societăţii. Eu consider că nu lipsa sau prezen-
ţa unei dizabilităţi îi face pe oameni deosebiţi,
ci talentele, aptitudinile şi munca lor. Pentru
ca talentele şi aptitudinile, chiar şi ale persoa-
nelor cu dizabilităţi, să poată fi valorificate în
beneficiul ţării şi al nostru al tuturor sunt ne-
cesare politici şi mecanisme, dar înainte de
toate acestea este nevoie de atitudine umană.
Fiecare dintre noi, indiferent de statutul fizic
sau mintal, are nevoie de înţelegere, de sprijin,
de dragoste. Sunt cele mai importante şi simple
lucruri pe care oamenii le pot dărui unul altuia.
Să învăţăm să facem asta în fiecare zi. Ziua
Persoanelor cu Dizabilităţi este una potrivită să
începem să dăruim.
Primăria municipiului Târgu Jiu, prin
Centru de zi
Christian
contribuie la crearea
unui mediu propice persoanelor cu dizabilităţi
de a avea oportunităţi reale de integrare. Cen-
trul, prin intermediul angajaţilor, a devenit pen-
tru cei mai mulţi dintre cei care-l frecventează
locul în care se simt acasă, unde sunt acceptaţi
şi înţeleşi, locul unde leagă prietenii, se dezvol-
tă şi de ce nu, învaţă să se accepte pe sine şi pe
ceilalţi. În calitate de primar al municipiului Târgu
Jiu vă asigur în continuare de tot sprijinul meu
şi al Consiliului Local Târgu Jiu în demersurile
pe care le veţi avea.
Persoanele cu dizabilităţi,
în atenţia municipalităţii
Dr. ing. Florin CÂRCIUMARU,
Primarul Municipiului Târgu Jiu