Page 3 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

3
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
B
ine ați venit pe pa-
ginile Revistei “Lu-
mea lui Christian”.
Cu siguranță v-aţi întrebat
cum se descurcă în viaţa de zi cu
zi o persoană cu dizabilități? Am
conceput această revistă, ca o
platformă de informare, analiză și
educație cu gândul de a uni două
categorii de oameni care par că
sunt despărțiți, cei fără o formă de
dizabilitate și cei cu o dizabilitate.
Mai mult de atât, ne dorim ca
această revistă să slujească nevoi-
lor persoanelor cu dizabilități prin
intermediul căreia să se găsească
acele lucruri utile pentru minte si
suflet. Pe paginile revistei ne
așteptăm să citiţi articole inte-
resante cu şi despre persoane
cu dizabilități, informații despre
legislația în vigoare, descrierea
și analiza modului de integrare a
unei persoane cu dizabilitate în
viața socială, să găsiţi informaţii
utile despre asociații de pacienți
reprezentative la nivel național
care slujesc interesele persoanelor
cu dizabilități precum şi alte infor-
maţii interesante din viaţa de zi cu
zi a acestor oameni speciali.
Acest prim număr al revistei
se va concentra pe ceea ce este și se
realizează la Centrul de zi “Christi-
an” urmând ca în publicațiile ur-
mătoare să aducem informații și
noutăți din cadrul marii familii a
celor cu dizabilități, cu alte cuvin-
te, a Prietenilor lui “Christian”.
Centrul de zi “Christian”
nu este doar un simplu loc de
recreere pentru membrii, ci este
mai mult de atât, centrul deve-
nind pentru cei mai mulţi dintre
cei care îl frecventează locul în
care se simt acasă, locul în care
se simt acceptaţi, înţeleşi, egali,
toleraţi, speciali, locul în care îşi
fac cunoştiinţe, leagă prietenii,
învaţă lucruri noi, se descarcă de
griji şi se destind, sunt ascultaţi,
se dezoltă, şi cel mai important: Se
acceptă pe sine și pe ceilalți!
Aici găsesti un mediu şi ca-
dru integrat pentru persoanele cu
dizabilităţi, a existenței unei echi-
pe pluridisciplinare, a unui mediu
precum Centrul de zi „Christian”,
care creează un cadru ambiental
plăcut, de siguranță și echilibru
propice dezvoltării persoanelor
care aleg să îl frecventeze și care
beneficiază de servicile oferite.
Vă așteptăm cu drag la Cen-
trul de zi „Christian”!
Să descoperim oameni împreună!
Daniel ANDREI,
Șef Centru