Page 13 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

13
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
DUMITRU
- Am
avute deosebitul prilej
de a cunoaște minuna-
ta familie a celor de la
Christian în urmă cu un
an de zile.
Atunci nu mă
aflam în cele mai bune
momente ale vieții
mele și treceam printr-
o perioadă dificilă.
Sora mea care
frecventa centrul dato-
rită nepoatei mele care
este membru m-a încurajat să o însoțesc în una din
zile pentru a mai schimba mediul și starea de apatie
pe care o simțeam.
De cum am pășit în centru am rămas plăcut im-
presionat de ce am găsit aici remarcând în primul
rând dotările de la sala de gimnastică, sala de cal-
culatoare, sala de biliard și tenis de masa, dar și de
activitățile privind terapia ocupațională.
Mai târziu s-a înființat biblioteca centrului, iar
toate laolaltă alcătuiau un mediu care nu imi venea
să cred că există și poate să ofere diversitate și pentru
persoanele cu dizabilități.
Atunci m-am hotărât să devin membru și să fac
parte din acest grup.
În următoarele zile de la înscrierea mea am re-
venit la centru și nu mi-a fost greu să mă adaptez și să
mă integrez deoarece am întâlnit persoane de vârstă
apropiată găsind puncte comune cu aceștia.
Fiind o atmosferă relaxantă, destinsă și priete-
noasă mi-am făcut ușor prieteni, câțiva baieți pe care
acum consider că i-am întâlnit de o viață.
Treptat prin activitățile centrului am început să
mă implic nu doar ca și spectator, astfel interacțiunea
cu personalul s-a realizat cu ușurință apelând la aju-
torul lor ori de câte ori am avut nevoie.
Particip la ședințele de grup, serbările orga-
nizate cu diferite ocazii și la manifestările culturale
aflând lucruri noi, relaxndu-mă și totodată lărgin-
du-mi cercul de prieteni. Acum când a trecut un an
de la venirea mea la centru problemele mele interi-
oare s-au diminuat devenind o persoană pozitivă, cu
intenții bune în a ajuta cât este nevoie și pe ceilalți noi
înscriși fara sa mai resimt acea inutilitate care apăru-
se din prisma dizabilității.
SIMONA
–Pentru mine Centrul Christian repre-
zintă acel loc în care am avut posibilitatea să cunosc
persoane deosebite, unde mi-am făcut prieteni și locul
unde revin întotdeauna cu plăcere. Aici am ocazia să
beneficiez de consiliere psihologică care pentru mine
a însemnat foarte mult dat fiind problemele avute, să
utilizez sala de gimnastică performantă care mă aju-
tă atât pentru menținerea greutății corporale cât și
pentru buna funcționare a organismului.
Am învățat lucruri noi cu ajutorul pedagogului
cât și a voluntarilor prezenți uneori privind tehnica
origami și pictura pe sticlă.
Mi-am format deprinderi noi care mă ajută să
ma detașez de restul gândurilor și să îmbin utilul cu
plăcutul. În sala de calculatoare am posibilitatea să
îmi realizez lucrările
necesare școlii, să uti-
lizez o imprimantă și
să folosesc internetul
pentru a comunica pe
rețelele de socializare.
De fiecare dată
când vin aici mă simt
în largul meu creân-
du-mi o stare de bine
și
recăpătându-mi
încrederea în mine
datorită persoanelor întâlnite în cadrul centrului,
membrii ca și mine, dar și a personalului ce zâmbește
mereu.
VASI
– Frecventez
Centrul de zi ,,Christian”
din anul 2013. La început
principala distracție pentru
mine au fost masa de tenis și
jocul biliard, alături de alte
jocuri care îmi plac, dar din
păcate nu mi le-am permis
inainte.
Pe parcursul venirii
mele la centru am început
să socializez cu alte persoa-
ne care frecventau și ele, dar și cu personalul. La
început am fost sceptic, având la vremea respec-
tivă o atitudine negativistă asupra viitorului din
cauza bolii mele.
Cunoscând persoane cu afecțiuni mai grave
ca a mea și totuși cu o atitudine pozitivă asupra
vieții am înțeles că și eu trebuie să privesc lucru-
rile din altă perspectivă și să-mi revizuiesc atitu-
dinea. În prezent frecventez zilnic Centrul Chris-
tian având aici majoritatea prietenilor.
Pentru mine centrul este o dovadă a faptu-
lui că deși există puțini oameni care se gândesc la
această categorie de persoane ei pot realiza lu-
cruri frumoase care îmi doresc să aibă un viitor
infinit.