Page 12 - Lumea lui Christian

Basic HTML Version

12
LUMEA LUI
CHRISTIAN
www.apho.ro
Impresii ale membrilor Centrului
ILEANA
- Centrul de
zi “Christian” reprezintă
pentru mine un mijloc de
recreere, de petrecere a tim-
pului liber și de socializare
cu ceilalți membrii. Găsesc
aici sprijin moral și respect.
Ma ajut foarte mult de ser-
viciile oferite pentru docu-
mentarea de pe internet,
Imi îmbunătățesc sănătatea fizică datorită folo-
sirii sălii de sport pusă la dispozitie cât și de alte
oportunități pe care nu le găsesc în altă parte. Mă
consider o piesă de puzzle importantă în cadrul co-
lectivului centrului și vreau să cred că atunci cand
mai lipsesc este observat acest lucru atât de colegi
cât și de către personal. Simt că fac viața mai fru-
moasă tuturor. Lucrez la mașina de cusut, particip
la activitățile organizate care ma binedispun și
interacționez atât cu membrii din interiorul cen-
trului cât și cu voluntarii străini care ne vizitează.
Mi-am făcut mulți prieteni și de aceea frecvența
mea la centru este zilnică simțind că aici lucrurile
noi și informațiile nu se termină niciodată.
NICOLETA
- Mă simt în cadrul Centrului ca
într-omare familie, în care amrealizat că relațiile
sunt bazate pe sprijin reciproc și iubire. Consi-
der că aici am parte de mangâiere sufletească și
învăț ce este bine și ce este rău. Mi-am pus în va-
loare diferite talente și am început să îmi expun
poeziile create făcându-mă mândra că există oa-
meni care apreciază lucrările mele. Activitatile
preferate sunt: origami,
dezbaterile de grup pe
diferite teme sociale care
îmi sunt de mare folos și
consilierea psihologică
unde mă simt înțelesă și
ascultată.
CONSTANTIN
zis
TELU
- Centrul Christian
reprezintă pentru mine, ca
persoană cu dizabilități, o
a doua casă deoarece aici
îmi petrec o mare parte a
timpului. Am constatat în
scurt timp, de la înscrierea
mea aici, că este unul dintre
puținele locuri unde am gă-
sit în primul rând înțelegere, acel sentiment de care
nu am avut parte în alte împrejurări și pe care l-am
simțit în această instituție.
Am fost înteles și ajutat de angajații centru-
luica să depășesc pe lângă problemele legate de să-
nătate și pe cele din viața de zi cu zi care au apărut
paralel cu boala. Am intalnit persoane către care
imi pot deschide sufletul, oameni care mi-au de-
venit prieteni și în preajma cărora mă simt un om
normal. Până acum doi ani am dus o viață normală,
dar totul s-a schimbat pentru mine din cauza pro-
blemelor de sănătate.
Disfuncțile avute mă făceau să nu mă stabi-
lizez emoțional, iar redresarea mea ca om în socie-
tate nu s-a întâmplat brusc având nevoie de timp și
de sprijinul psihologului căruia țin să îi mulțumesc
pe această cale.
Pentru mine acest centru a fost o gură de oxi-
gen datorită faptului că nu sunt etichetat, blamat
și nu simt că am o problemă.
Am realizat că pentru prima dată mi s-a ofe-
rit ceva fără să dau nimic în schimb, comparativ cu
ceea ce se întâmplă dincolo de gardul acestui cen-
tru unde societatea în care trăim și care pe zi ce tre-
ce este mai imposibilă lăsându-și amprenta asupra
persoanelor cu dizabilități fizic și psihic.
Astfel participând la activitățile organizate,
la cursurile puse la dispoziție, la serviciile oferite
în cadrul instituției nu mai simt acea diferență din
exterior. Simt doar respectul, gândirea pozitivă, în-
curajările, susținerea, motivația și sprijinul întâlnit
din partea acestei mari familii.